Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávací studie obchvatu Rousínova 

    Sáček, Marek
    Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu silnice II/430, která prochází intravilánem města Rousínova. Důvodem je snížení intenzity dopravy a s tím související snížení negativních vlivů dopravy a zvýšení ...