Now showing items 1-5 of 5

 • Kryptografie na výkonově omezených zařízeních 

  Hlinka, Jan
  Tato práce popisuje implementaci strany ověřovatele, revokační autority a vydavatele pro atributovou autentizaci pomocí čipové karty a terminálu v podobě výkonově omezeného zařízení. Vybrané schéma, RKVAC, slouží k realizaci ...
 • Moderní asymetrické kryptosystémy 

  Walek, Vladislav
  Asymetrická kryptografie používá dvojici klíčů k šifrování veřejný klíč a k dešifrování soukromý klíč. Mezi asymetrické kryptosystémy patří RSA, ElGamal, eliptické křivky a jiné. Obecně je asymetrická kryptografie používaná ...
 • Protokol s koncovým šifrováním pro IEEE 802.15.4 

  Bača, Jaromír
  Tato práce se zabývá problematikou šifrování komunikace mezi nízkonapěťovými zaří-zeními, které jsou ovládány pomocí mikrokontrolerů. V rámci práce byly používány dvěvývojové desky deRFnod, které byly osazeny čipy AVR ...
 • Protokol s koncovým šifrováním pro IEEE 802.15.4 

  Bača, Jaromír
  Tato práce se zabývá problematikou šifrování komunikace mezi nízkonapěťovými zaří-zeními, které jsou ovládány pomocí mikrokontrolerů. V rámci práce byly používány dvěvývojové desky deRFnod, které byly osazeny čipy AVR ...
 • Srovnání kryptografických primitiv využívajících eliptických křivek na různých hardwarových platformách 

  Brychta, Josef
  Diplomová práce se zabývala implementací variací kryptografických knihoven obsahujících primitiva pro eliptické křivky. Vytvořením vlastních měřicích schémat tak, aby mohlo dojít k porovnání jednotlivých implementací. ...