Now showing items 1-4 of 4

 • Mazání plastových převodů 

  Poledník, Radim
  Cílem diplomové práce je popsání vlivu vstupních parametrů jako je unášecí rychlost, zatížení, teplota, dynamická viskozita a tlakově viskózní koeficient na schopnost utváření mazacího filmu v bodových a eliptických ...
 • Rozložení tloušťky mazacího filmu v eliptickém kontaktu 

  Pavlík, František
  Štúdium elastohydrodynamického mazania je neoddelitežnou súčasťou pri procesoch prebiehajúcich v mazaných kontaktoch vežmi zaťažovaných prvkov tribologických sústav. V tejto bakalárskej práci je prehžad súčasného stavu ...
 • Studium vlivu parametru elipticity na rozložení tloušťky mazacího filmu 

  Pavlík, František
  Diplomová práca sa venuje problematike elastohydrodynamického mazania bodových kontaktov, ktorých povrchy sú ovplyvnené topografiou a vektor rýchlosti jedného z trecích povrchov je natočený. Autor sumarizuje prehľad poznatkov ...
 • Vliv mazivostních přísad na snižování opotřebení třecích povrchů 

  Súkeník, Juraj
  Mazivostné prísady tvoria neoddeliteľnú súčasť moderných mazív. V oblasti medzného mazania zohrávajú nezastupiteľnú úlohu mazivostné prísady nazývané polymérne modifikátory viskozity. Tie sú určené k zabezpečeniu dostatočnej ...