Now showing items 1-12 of 12

 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Hrubjaková, Petra
  Zadaním diplomovej práce je vytvorenie architektonickej štúdie sakrálneho objektu a komunitného centra Saleziánskeho v Brne - Líšni. Prvé zmienky o vybudovaní kostola sa objavili už v roku 1987 a z tohto dôvodu prišli do ...
 • ART & ARCHITECTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně (Koncertní a taneční sál "FIESTA") 

  Korábová, Nikola
  V rámci přestavby jižního centra města Brna je územním plánem navrhován liniový park, v jehož závěru je zamýšlena realizace kulturní stavby. Centrum hudby a tance Fiesta je diplomní projekt, který zpracovává téma této ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Greguška, Peter
  Témou diplomovej práce je návrh pútnického kostola s pridaním doplnkovej sekundárnej funkcie ako pútnického komplexu pri vodnom prameni „Svatá voda – Kaménka“, pozdvihnutie jestvujúceho vyhľadávaného prírodného prvku, ako ...
 • Měření ovality extrudovaného vlákna 

  Loučka, Pavel
  Důležitým sledovaným parametrem při výrobě extrudovaného vlákna je jeho průměr. Měření této veličiny lze provést za předpokladu kruhovitosti jeho průřezu pomocí jedné snímací kamery. V praxi se ukázalo, že dalším důležitým ...
 • Měření ovality extrudovaného vlákna pomocí tří kamer 

  Loučka, Pavel
  Důležitým parametrem sledovaným při výrobě extrudovaného vlákna je jeho průměr. Měření této veličiny lze provést za předpokladu kruhovitosti jeho průřezu pomocí jedné snímací kamery. V praxi se ukázalo, že dalším důležitým ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Odstrčilík, Viktor
  Projekt řeší Městskou knihovnu v Přerově a její umístění na danou lokalitu včetně návaznosti a napojení na současnou infrastrukturu. Projekt se dá rozdělit do tří částí – urbanistické řešení, architektonické řešení a ...
 • Napjatostní analýza šachet zhotovených z tryskové injektáže 

  Tarbajová, Mária
  Předmětem diplomové práce je analýza stavu napjatosti kruhové a eliptických šachet z materiálu tryskové injektáže. Na materiál tryskové injektáže, bude aplikován nový pokročilý konstituční model Shotcrete. V práci bude ...
 • Nosná oblouková konstrukce botanického pavilonu 

  Ducheček, Jan
  Práce s názvem Nosná oblouková konstrukce botanického pavilonu je vypracována formou realizační dokumentace. Objekt je situován v oblasti s nízkou vegetací, kde okolní objekty výškou nepřesahují 5 metrů. Konstrukce tvaru ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kubík, Lukáš
  Základní filozofií práce je vytvoření městského domu v problematické části Brna, poskytující prostor pro zatraktivnění čtvrti, sloužící svému účelu, dávající právo užívat město všem bez rozdílu v nastávající době lokální ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Grundová, Michaela
  Inspirací při řešení studentských kolejí a menzy bylo místo samo. Nábřeží řeky evokuje lodě a tak prvotní myšlenka byla ztroskotaný koráb, vyvrhnutá loď na břehu. To bylo i jedním z důvodů výběru materiálu Cortenu – přirozeně ...
 • Výukový program pro demonstraci generování 2D objektů v rastru 

  Šůs, Martin
  V prvej, teoretickej časti sú diskutované rozdiely medzi rastrovou grafikov a vektorovou grafikou. Spomenuté sú ich klady a zápory a je vysvetlená potreba prevodu medzi týmito dvoma typmi grafík. Proces rasterizácie, prevodu ...
 • Výukový program pro demonstraci rasterizace 2D objektů 

  Krupička, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem rasterizace vektorových objektů na zobrazovacích zařízeních (např. monitoru počítače). Rasterizace je jedním z nejdůležitějších jevů v počítačové grafice. Pro jeho pochopení je ...