Now showing items 1-14 of 14

 • Automatizace zálohování uživatelských dat ve společnosti Danaher Motion s.r.o. 

  Macek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření centrálně spravovatelného programu, který bude rozšířen na klientské laptopy a pracovní stanice všech zaměstnanců brněnské pobočky společnosti Danaher Motion s.r.o. a jehož ...
 • Automatizovaná extrakce informací z emailů 

  Kanda, Rastislav
  Táto práca má za úlohu oboznámiť sa s možnosťami extrakcie informácií z textu. Na základe získaných poznatkov navrhnúť a implementovať systém, ktorý bude schopný získať potrebné informácie z emailových správ. Navrhnutý ...
 • Inteligentní emailová schránka 

  Pohlídal, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá využitím klasifikace textu při třídění příchozí pošty. Nejdříve je popsána problematika získávání znalostí z databází a je detailně rozebrána klasifikace textu s popisem vybraných metod. Dále ...
 • Internetová reklama pro MSP 

  Molnár, Peter
  Cielom práce je poukázať na hlavné formy internetovej reklamy, ktoré sa používajú pri reklamných kampaniach. Dalšími cielmi je poukázať na využitie internetovej reklamy z pohladu MSP ako aj návrh reklamnej kampane za ...
 • Modul informačního systému – zpráva publikací 

  Altamirano, Karol
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením informačného systému na správu článkov publikovaných účastníkmi konferencie Mendel. Okrem správy článkov je úlohou informačného systému odosielanie hromadných emailov ľubovoľného typu, ...
 • Některá specifika komunikace ve stavebnictví 

  Hrtáň, Zbyněk
  Cílem mé práce Některá specifika komunikace ve stavebnictví bylo provést výzkum ve stavebních podnicích a zjistit, do jaké míry dbají tyto podniky na firemní image v různých ohledech – jestli (případně jak) využívají ...
 • On-line dashboard pro startupy 

  Pecsérke, Róbert
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat, navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která umožní přihlášeným uživatelům vytvářet si emailové účty s náhodným názvem účtu - Dropbox. Na tyto pak uživatelé mohou přesměrovat ...
 • Open Call 

  Gajdošík, Andreas
  V diplomové práci Open Call se zaměřuji na nerovné postavení tvůrců v rámci současného uměleckého provozu, v němž i navzdory rozšíření zrovnoprávňujících a transparentních praktik, například otevřených výzev (open call), ...
 • Problematika emailové komunikace 

  Tlusťák, Karel
  Tato práce popisuje aktuální problematiky emailové komunikace. Uvádí technické pozadí principů samotného vyměňování emailů a z toho vyplývající možnosti autentizace. Dále se práce zaměřuje na největší současné problémy ...
 • Řešení hostingových služeb na open source platformách 

  Matějíček, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je popsat komplexní řešení web-hostingového serveru založeného výhradně na svobodném software. Takový server by měl poskytovat základní služby jako poštovní nebo www server. V práci je popsána ...
 • Správce osobních informací nad XMPP 

  Guňka, Jiří
  Tato práce se zabývá implementací správce osobních informací pomocí protokolu XMPP. Zaměřuje se hlavně na nejčastější potřebné funkce při plánování času. Těmito funkcemi se myslí: uchovávání poznámek, plánování událostí a ...
 • Správce textových zpráv pro Android 

  Bloudíček, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení, která slouží pro správu krátkých textových zpráv a elektronické pošty na platformě Android. Textové zprávy dovoluje odesílat také přes internetové brány. V práci ...
 • Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty 

  Matula, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci elektronické pošty. Popisuje základní způsoby filtrování nevyžádané pošty. Následně se zabývá bayesovskými klasifikátory spamu a umělými imunitními systémy. Popisuje existující ...
 • Umělé imunitní systémy pro detekci spamů 

  Hohn, Michal
  Tato práce se zabývá tvorbou hybridního systému, založeného na agregaci umělého imunitního systému s vhodnými heuristikami, aby co nejúspěšněji detekoval nevyžádanou poštu. V práci jsou popsány hlavní principy biologického ...