Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény 

  Kováč, Vladimír
  Práce se zabývá zpětnou analýzou instrumentovaného násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény. První část práce je věnována teorii výpočtu konsolidace. Dále se autor věnoval parametrické ...
 • Brněnské brownfields u řeky Svitavy 

  Flössler, Libor
  Diplomová práce BRNĚNSKÉ BROWNFIELDS U ŘEKY SVITAVY. Návrh přestavby a dotvoření části území městské čtvrti Brno - Husovice, na které se nachází brownfield jako je například stará hala bývalé motorárny Zetor. Cílem je ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Stolek, Jan
  Polyfunkční městský dům vytváří ve svém vnitřním prostoru scénu pro promíchání funkcí a zároveň propojuje vnitřní svět vnitrobloku s okolním prostředím.
 • MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ 

  Střeštíková, Vendula
  Diplomová práce je zaměřena na návrh revitalizace zchátralého areálu bývalé textilní továrny v Brně Obřanech. Areál se nachází v městské okrajové části, kde je situována hranice mezi územními čtvrtěmi Maloměřice a Obřany. ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Boček, Adam
  Předmětem řešení diplomové práce je část území Jižního centra města Brna. Lokalita se po dlouhé době začíná „probouzet k životu“, i díky tomu že po několika ti desetiletích bylo konečně rozhodnuto o osudu a poloze Hlavního ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Musilová, Michaela
  Architektonická studie se zabývá návrhem bytového domu nové jižní čtvrti v Brně – území jižně od současného hlavního nádraží. Obrovským potenciálem tohoto území je možnost bydlení přímo u řeky Svratky a zároveň nedaleko ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Polyfunkční dům na nábřeží v Přerově 

  Čechák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na polyfunkční dům na nábřeží v Přerově. Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený. Polyfunkční dům je situován na rohovém pozemku na nábřeží řeky Bečvy s výhledem na historické jádro Přerova. Hlavní ...
 • Spolehlivost zemních hrází ohrožených filtračními deformacemi 

  Čejda, Marek
  Náplní disertační práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží zemních hrází. Z rozsáhlé problematiky filtračních deformací se práce zaměřuje na iniciaci celého procesu, kdy dochází k nadzdvihnutí ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Petrušková, Lucie
  Předmětem návrhu je budova studentského centra, které se nachází poblíž centra města na křížení významné radiály ulice Vídeňské a nábřeží. Jeho kompaktní hmota uzavírá blok zástavby. V parteru je situována jídelna, nad níž ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Švancara, Ondřej
  Studium - klid. Celá kompozice i výraz jsou podřízeny tomuto vztahu. Dům je klidný, jednoduchý, bez jakýchkoli složitějších kompozičních prvků tak, aby nechal prostor vlastní fantazii studentů. Jednoduchá kompozice a výraz ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Krivdová, Nikoleta
  Návrh budovy je zásadne ovplyvnený lokalitou, ktorej veľmi dominujú fenomény nábrežia a nárožia.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Pišová, Linda
  Stavba se snaží vytvořit pevné a výrazné nároží, které ukončí ulici Vídeňskou a Táborského nábřeží. Koncepce vychází z potřeb studentů - možnost soukromí a atraktivní prostory pro trávení času společně. Společné prostory ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Zezula, Adam
  Studenské bydlení na exponovaném nábřeží. Snaha o zachování měřítka. Vytvořit živý fungující veřejný prostor pro potřeby studentů.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kálalová, Kateřina
  Budova studentského centra doplňuje městský blok s ohledy na svojí unikátní polohu na nároží u řeky a s ohledem na přilehlé dominanty, zejména klášterní kostel v sousedství. Funkční náplní přízemí je vysokoškolská menza s ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Krajčiová, Petra
  Predložená bakalárska práca rieši návrh bývania a stravovania študentov na lukratívnej parcele nárožia ulíc Táborského nábrežie a významnej radiále Brna- Viedenskej ulice. Spomínaný objekt leží v bezprostrednej blízkosti ...
 • Svratecké nábřeží v Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Hynková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svratky v Brně. Navazuje na předešlé dva semestry, kdy jsem vypracovala podrobné analýzy nábřeží a také navrhla drobné zásahy. Práce se snaží podpořit aktivity kolem řeky, aby lidi ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Vančurová, Jitka
  Cílem práce je nalezení současné podoby škol při využití aktuálních trendů mající vliv na typologii objektů.
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Holcová, Petra
  Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Souček, Otakar
  Urbanistická studie řeky Jihlavy v Třebíči je zaměřena na oblast od pěší lávky u Sadů na Polance po Smetanův most. Návrh zkoumá možnosti zatraktivnění nábřeží pro pěší a umožnění přístupu k řece Jihlavě v celém řešeném ...