Now showing items 1-8 of 8

 • Aperture Coupled Dielectric Resonator Antenna Embedded in a Secondary Substrate for Mechanical Firmness 

  Ballav, S.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  An aperture coupled rectangular dielectric resonator antenna (RDRA) is proposed where high permittivity radiating element is embedded on a comparatively low permittivity secondary substrate material (here FR4 is used). ...
 • Development Board for 32-bit Microcontroller Atmel AT91SAM9261 

  Demín, Martin
  Vestavený hardware je velice populární v této době. Proto jsme se rozhodli vytvořit desku s mikrokontrolérem AT91SAM9261 spolu so standartným a nestandartným hardwarem. Standartným, běžným by se dal nazvat port LAN alebo ...
 • Implementace algoritmu hlubokého učení na embedded platformě 

  Ondrášek, David
  Bakalářská práce se zabývá implementací inferenčního modelu, založeného na metodách hlubokého učení na embedded zařízení. V první části je provedena rešerše strojového a následně hlubokého učení a některých používaných ...
 • Návrh embedded systému 

  Gábor, Tomáš
  Tato práce se zabývá použitím vývojové desky s procesorem s architekturou ARM jako platformou pro vzdálenou interakci s připojenou periferií. Popisuje praktické zkušenosti s vývojovou deskou A20-OLinuXino-Micro-4GB a její ...
 • Návrh minimálního protokolového stacku Bluetooth 

  Gazda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem minimálního protokolového stacku Bluetooth využitelného pro vestavné aplikace na platformě FITkit. Tato práce zahrnuje teoretický základ tohoto komunikačního rozhraní. Na jeho základě ...
 • Řídicí embedded moduly pro rozhraní COM Express 

  Malinka, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího embedded modulu pro rozhraní COM Express. To zahrnuje vytvoření blokového schématu modulu a následný návrh implementace rozhraní do FPGA. Práce také obsahuje předběžný návrh odvodu ...
 • Secure Bootloader For Arm Microcontrollers 

  Prítel, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Embedded systems are single purpose devices, where software updates are often omitted or very limited in comparison with personal computer systems. Such systems are typically using microcontrollers with limited memory and ...
 • Výrobní buňka pro testbed Průmyslu 4.0 

  Byrtusová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá výrobní buňkou Sklad skleniček, která je součástí testbedu průmyslu 4.0. V první části je rozebráno dokončení mechanického návrhu buňky. Dále se práce věnuje elektronickému vybavení buňky, včetně ...