Now showing items 1-5 of 5

 • Emergentné urbánne stratégie: Pravidlá rekonfigurácie města 

  Buš, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  A city as a complex phenomenon and an entirety of events, its communication flows (information and data telecommunication networks and their access points), energy, goods and materials distribution and movement of users ...
 • Metamaterials: A Personal View 

  Sihvola, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  This article discusses fundamental properties of metamaterials. Firstly, it is argued that the defining property of metamaterials is emergence and not that they should display properties not observable in nature. In addition, ...
 • Modely umělého života 

  Ďuričeková, Daniela
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci simulátoru umělého života. Práce je rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je seznámení s oblastí umělého života a základní terminologií. Druhá část se věnuje vybraným ...
 • Sebereplikace v celulárních automatech 

  Mikeš, Martin
  Tato práce představuje celulární automaty jako systémy, které mohou sloužit jako prototypový model pro komplexní masivně paralelní systémy složené z jednoduchých, navzájem interagujících komponent. Zaměřuje se na sebereplikující ...
 • Simulátor umělého života 

  Popek, Miloš
  Oblast umělého života je velmi rozsáhlá. Tato práce je zaměřena na simulace s reaktivními agenty. Je popsán návrh simulátoru umělého života a jazyka pro definování chování agenta. Jsou popsány návrhy a výsledky provedených ...