Now showing items 1-2 of 2

  • Emisní normy pro motorová vozidla a měření emisí 

    Náhlík, Tomáš
    Tato práce pojednává o problematice emisních norem a měření emisí u soudobých motorových vozidel. V úvodu je čtenář seznámen s důvodem, proč je vlastně nutné tuto problematiku řešit a jaké jsou hlavní nežádoucí složky emisí ...
  • Palivové systémy s tlakovým zásobníkem 

    Buchta, Martin
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vstřikovací systém s vysokotlakým zásobníkem Common Rail pro vznětové motory. Je zde popsán princip funkce, historie systému a jednotlivé funkční součásti. Práce se zabývá aktuálně ...