Now showing items 1-10 of 10

 • Bezkontaktní měření povrchových teplot při obrábění kovových materiálů 

  Trojan, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje problematiku bezkontaktního měření povrchové teploty při obrábění kovových materiálů. Práce obsahuje shrnutí základních pojmů a popis termodynamických zákonů. Dále jsou v práci uvedena kritéria ...
 • Diagnostika proudovodné dráhy silnoproudých přístrojů 

  Váša, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor metod technické diagnostiky se zaměřením na silnoproudá zařízení. Je zpracován přehled metod používaných v technické praxi. Dále se práce zabývá namáháním proudovodné dráhy ...
 • Měření povrchových teplot ve strojírenství 

  Stránský, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou zjišťování povrchové teploty kontaktní a bezkontaktní metodou. Práce obsahuje soupis a formulace základních pojmů a termodynamických zákonů. Dále se práce zabývá popisem a srovnáním ...
 • Měření teplotních polí v elektrických strojích 

  Dostálek, Martin
  Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření ...
 • Měření teploty pyrometry 

  Holík, Denis
  Práce se zabývá rešerší a rozborem informací o principech fungování pyrometrů. Rozebrána je jak komplexní problematika jednotlivých druhů pyrometrů a možnost jejich praktického využití, tak základní chyby bezkontaktního ...
 • Oteplení odbočných skříní přípojnicového systému v závislosti na jejich povrchové úpravě 

  Forejtník, Jan
  Tato práce je věnována vlivu povrchové úpravy na oteplení krytu přípojnicového systému BD2 vyráběného společností Siemens v Mohelnici. Pomocí experimentálních metod zkoumá odvod tepla radiací a přirozenou konvekcí. ...
 • Termovizní měření 

  Zachar, Martin
  Táto práca sa zaoberá teóriou termovízneho merania a to ako po stránke fyzikálnej tak aj technickej. Práca popisuje základnú metodiku termovízneho merania a ďalej porovnáva niekoľko rôznych termovizných kamier na súčasnom ...
 • Termovizní měření obalových konstrukcí budov 

  Kozák, Karol
  Termovízne meranie sa ako metóda bezkontaktného merania teplôt značne rozšírila v rôznych odvetviach priemyslu. V dnešnej dobe šetrenia energií a finančných prostriedkov vynaložených na vykurovanie budov sa stala neodmysliteľnou ...
 • Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů 

  Líbal, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů. V první části je nastíněno bezdotykové měření teploty, ve druhé části je popsán princip senzorů, které vyhodnocují množství ...
 • Výpočty teplotních polí na modelu asynchronního motoru 

  Koníček, Pavel
  Cílem této práce je seznámení se s konstrukcí asynchronního motoru, provedení výpočtu teplotních polí na modelu motoru v programu ANSYS Workbench a následné vyhodnocení výsledků pro různé provozní stavy. Je zde uveden ...