Now showing items 1-1 of 1

  • Emise oxidu siřičitého 

    Borýsek, Václav
    Tato bakalářská práce se zabývá emisemi oxidů síry. Nejdříve jsou popsány jejich vlastnosti, vliv na zdraví člověka a jejich působení na okolní životní prostředí. Dále se věnuje současné emisní situaci a emisním limitů. ...