Now showing items 1-3 of 3

 • Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic 

  Bojanovský, Jiří
  Moje bakalářská práce se zabývá snižováním emisí výfukových plynů a filtry pevných částic. Tato problematika je velmi často diskutována a také právně upravována, zejména ze strany Evropské unie. V práci jsou obsaženy přímé ...
 • Vypínání válců spalovacích motorů 

  Fridrichová, Kateřina
  Práce je zaměřená na technologii úspory paliva a snížení emisí spalovacích motorů nazývanou vypínání válců. V první části je uveden historický vývoj této technologie spolu s objasněním podstaty snížení spotřeby paliva. ...
 • Vypínání válců zážehového motoru 

  Fridrichová, Kateřina
  Práce se zabývá technologií vypínání válců, která umožňuje snížení spotřeby paliva a emisí. V první části jsou shrnuty možnosti aplikace vypínání válců a možné výhody plynoucí z kombinace s jinými technologiemi. Dále práce ...