Now showing items 1-3 of 3

 • Determinanty IPO 

  Kalabis, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá mírou provázanosti prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) a změny makroekonomických ukazatelů na největších evropských finančních trzích. V teoretické části práce je specifikována základní ...
 • Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu 

  Kupčík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky IPO, postupem celého procesu IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a vývoje českého kapitálového trhu od jeho počátku do současnosti spolu s analýzou dosud uskutečněných ...
 • Příprava společnosti na vstup na burzu 

  Horkelová, Valentina
  Tato práce pojednává o prvotní veřejné emisi cenných papírů - externím zdroji financování podnikatelských aktivit. Čternáři je tento zdroj peněžních prostředků definován: jsou vysvětleny výhody a nevýhody procesu IPO, ...