Now showing items 1-7 of 7

 • Malá prutová anténa 

  Pařízek, Tomáš
  Práce popisuje impedanční přizpůsobení elektricky velmi krátkých antén k reálné hodnotě 50 . Anténa je uvažována jako vstup emitorového sledovače, který představuje komplexní transformátor. Tento sledovač transformuje ...
 • Měřič odstupu signálu od šumu obrazových signálů 

  Šimoník, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi měření odstupu obrazového signálu od rušivého šumu pomocí metody, která je založena na přímém měření. V diplomové práci je zvolena nejvhodnější přímá metoda měření odstupu signálu ...
 • Mini-Whip Antenna 

  Pařízek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The thesis deals with the impedance matching of electrically very short antennas to the real resistence 50 Ω . The antenna is considered as an input of an emitter follower , which is plays the role of the impedance ...
 • Preventing Inductive Output Impedance of High-Frequency Emitter Follower Stages 

  Nerad, J.; Tozer, R. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-04)
  Large output inductance is one of major issues of high-frequency emitter follower design. The most often suggested technique to reduce its value is the decreasing of AC transconductance which offers small output inductance ...
 • Realizace malého měniče pro EC motor řízený mikroprocesorem 

  Mikuška, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou EC motorov, ich meničov a najmä konkrétnymi časťami všeobecných pulzných meničov. Ďalej je podrobne popísaný znižujúci menič, dvojčinný priepustný menič - push-pull a ich ...
 • Střídač pro trojfázový motor 

  Mikuška, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom jednotlivých obvodov trojfázového meniča. Riadenie meniča zabezpečuje digitálny signálový kontrolér MC56F8013 spolu s jeho obslužným programom. Princíp riadenia je navrhnutý pre ...
 • Systém pro zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor) 

  Kaděrka, Petr
  Diplomová práce pojednává o možnostech zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor). Jsou zde rozebrány a popsány jednotlivé metody jak softwarové tak hardwarové a je navrženo detailní blokové schéma ...