Now showing items 1-3 of 3

 • Algorithm for Detection of Positive and Negative Text 

  Musil, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In the present, obtaining and sorting knowledge from data produced by various sources requires significant effort which is not ensured easily by a human, meaning machine processing is taking place. Purpose of this work was ...
 • Automatické zjišťování významu textu 

  Jeleček, Jiří
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém využívající technik dolování znalostí z textu za účelem rozpoznávání emocí v česky, anglicky a německy psaných textech a bylo provedeno zhodnocení jeho úspěšnosti. ...
 • Rozpoznávání emocí v česky psaných textech 

  Červenec, Radek
  Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií v posledních letech došlo k velkému nárůstu množství informací, které denně vznikají ve formě elektronických dokumentů. Třídění a zpracování informací se stalo pro ...