Now showing items 1-2 of 2

  • Komplexní simulátor slunečního záření 

    Petrov, Roman
    Tato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou ...
  • Vývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulem 

    Petrov, Roman
    Hlavním bodem této práce je rozšíření komplexního simulátoru slunečního záření, vytvoření nových funkcionalit, a spolupráce tohoto komplexního simulátoru s FV elektrárnou. Tato práce navazuje na rozpracovanou práci v oblasti ...