Now showing items 1-20 of 62

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybraného podniku 

  Kolářová, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou motivačního programu firmy Siemens, s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Zkoumá motivační program firmy, spokojenost zaměstnanců s motivačním programem, s jeho jednotlivými ...
 • Analýza rizik v oblasti zaměstnaneckých benefitů 

  Kalina, Michael
  Analýza rizik se stává nedílnou součástí plánování a výhledůspolečností. Je důležité, aby společnosti tyto analýzy pravidelněprováděly, rizika zavčas identifikovaly a měly možnost tato rizikaeliminovat a případně stanovovat ...
 • Analýza systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti 

  Jánková, Petra
  Diplomová práce je věnována systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Základním cílem je analyzovat současný stav zaměstnaneckých výhod a na základě provedené analýzy definovat jednotlivé zaměstnanecké výhody, ...
 • Concept for Motivational System Change in a Selected Company 

  Ďurčová, Ivana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve Společnosti XY v konkrétním sídle v Amsterdamu v Nizozemí. Na základě teoretického základu motivačních teorií, údajů získaných kvalitativním a ...
 • Inovace motivačního systému společností 

  Procházková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Fedrová, Lenka
  Cílem mé diplomové práce je navržení systému motivace, evaluace a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části jsou shrnuty poznatky, které byly načerpány z odborné literatury a tyto poznatky jsou následně ...
 • Motivace a hodnocení zaměstnanců ČSOB a.s. 

  Kratochvíl, David
  Předmětem mojí diplomové práce je analýza motivačního programu a procesu hodnocení ve společnosti ČSOB a.s. V teroretické části jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Hamrová, Nela
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a návrh změn v motivačním systému a systému odměňování vybrané společnosti. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů z dané problematiky. V další části je představena ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Přívratská, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V ...
 • Motivace a stimulace zaměstnancu ve společnosti JAP Trading s.r.o 

  Krenželok, Adam
  Předmětem mé diplomové práce na téma „Motivace a stimulace zaměstnanců určitého podniku“ je analýza motivačního programu společnosti JAP Trading s.r.o. V teoretické části jsou představena teoretická východiska dané ...
 • Motivační systém firmy 

  Martinkovičová, Markéta
  Diplomová práce komplexně shrnuje teoretické pojmy, které se vážou k motivaci. Navazuje analytická část, kde je popsán současný stav vybrané společnosti, jeho současný motivační systém, složky systému, odměny atd. Na základě ...
 • Motivační systém firmy 

  Závodský, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje motivácii zamestnancov ako aj systému ich odmeňovania v sledovanej firme, ktorá je zameraná na výrobu a opracovanie kovových výrobkov a polotovarov. Diplomová práca pojednáva o analýze súčasného ...
 • Motivační systém firmy 

  Kotasová, Monika
  Diplomová práce se zabývá motivačním systémem vybrané společnosti. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zaměřuje na teoretické poznatky, které slouží k pochopení daného tématu. Je zde popsána podstata motivace, ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Juránková, Tereza
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivaci pracovníků a vysvětluje základní pojmy spojené s touto problematikou. Popisuje současné trendy požadavků zaměstnanců v oblasti motivačního systému a pomocí dotazníkového ...
 • Motivační systém ve výrobním podniku 

  Peterková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá motivačním systémem ve výrobním podniku. Zaměřuje se především na zlepšení současného stavu, který je analyzován prostřednictvím dotazníkového šetření. Výstupem jsou doporučení k zefektivnění ...
 • Návrh motivační příručky pro manažery společnosti 

  Kareš, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve výrobní společnosti. Na základě provedených analýz navrhuje řešení na zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Výsledkem je nový systém benefitů a motivační příručka.
 • Návrh motivačního programu pro obchodní společnost. 

  Šmehlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového motivačního programu v obchodní společnosti. Na základe prozkoumání současného stavu motivace a spokojenosti zamestnanců je společnosti navržen nový motivační program, který zvyšuje ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování pracovníků ve společnosti STORMWARE, s.r.o. 

  Tlačbabová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je návrh nového systému odměňování a motivace pracovníků ve společnosti STORMWARE s.r.o. Teoretická část je zaměřena na mzdovou problematiku, formy odměňování a motivaci. Na základě průzkumu je zhodnocen ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Matuszná, Veronika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu motivačního systému ve vybrané společnosti a jeho následná optimalizace. Teoretická část pojednává o hodnocení, odměňování, motivaci zaměstnanců. Praktická část je ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Horňáková, Pavla
  Tato diplomová práce je věnována návrhu motivačního systému společnosti PHOENIX CONTACT, s.r.o., vycházející z analýz současného stavu. Práce má sloužit jako podklad, při zavedení efektivnějšího motivačního systému, a ...