Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na optimální postup při řešení pracovních konfliktů 

    Klvaňa, Martin
    Ve své práci se zabývám tématem pracovních konfliktů. V teoretické části definuji pojem konflikt, jaké jsou druhy konfliktu, příčiny vzniku a možná řešení tohoto typu problému. V praktické části analyzuji danou problematiku ...
  • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

    Vorrethová, Eva
    Cílem práce je zanalyzovat proces výběru zaměstnanců a proces jejich adaptace ve vybrané společnosti. Dílčím cílem analýzy je zjistit, proč odcházejí zaměstnanci ze společnosti. Dále se budu zabývat výzkumem, kde budu ...