Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh motivačního systému společnosti 

    Molnárová, Anikó
    Tato diplomová práce je zaměřená na navržení motivačního systému pro konkrétní podnik. Na základě odborné literatury jsou zpracovaná teoretická východiska práce. Analytická část obsahuje obecnou charakteristiku podniku a ...