Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku 

    Pelantová, Jitka
    Tato diplomová práce se zabývala návrhem změn motivačního systému ve vybraném podniku. Teoretická část byla zaměřena na základní pojmy a definice, které jsou spojeny s danou problematikou. V praktické části diplomové práce ...
  • Návrh změn motivačního sytému ve vybraném podniku 

    Farkasová, Helena
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh motivačního systému ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány teoretická východiska týkající se řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců. V praktické části bude ...