Now showing items 1-6 of 6

 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Létalová, Klára
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů, zejména jejich vzniku. Práce je zaměřena na optimalizaci mzdových nákladů, které vznikají při zaměstnávání nových zaměstnanců. Teoretická část práce je ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zouharová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, jejich vzniku i skončení. Zaměřuje se na vysokou fluktuaci zaměstnanců ve výrobním úseku a na náklady s tím spojené. Dále se zabývá problematickými zaměstnanci, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Páblová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy a optimalizaci mzdových nákladů ve společnosti NEGOCIO s. r. o. Práce se rozděluje do tří částí, a to teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Vojtová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně se zaměřuje na osobní náklady vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je tyto náklady optimalizovat. Teoretická část objasňuje vztahy mezi zaměstnavatelem a ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Balgová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, konkrétně vznikem pracovněprávních vztahů. Charakterizuje vybrané postupy a základní povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru. Dále analyzuje ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Pavlišová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů ve vybrané obchodní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají pracovněprávních vztahů z hlediska právního, daňového a ...