Now showing items 1-14 of 14

 • Emulace CPU pro výuku asemblerů 

  Charvát, Lukáš
  Práce řeší tvorbu emulátoru počítačové architektury a její instrukční sady se záměrem pro použití při výuce asemblerů. Zatímco většina dnešních emulátorů je závislá na specifické architektuře, tato práce popisuje přístup, ...
 • Emulace DPDK běžícího na procesoru NXP v systému QEMU 

  Postolka, Matěj
  Tato práce řeší emulaci síťové funkcionality procesoru NXP QorIQ LS2088A z důvodu testování DPDK aplikací určených pro tuto platformu. Síťová funkcionalita této platformy je poskytována emulovaným PCI zařízením, které je ...
 • Emulace paměťových subsystémů v multiprocesorovém prostředí 

  Rajčok, Andrej
  Táto práce rozebíra problém návrhu emulačné platformy pro mutiprocesorové systémy so sdílenou paměťí. V tejto práci je řešený problém multiprocesorove komunikace, rozebírají se různé komunikační systémy používané na ...
 • Emulátor 3.5“ disketové mechaniky pomocí RS232 a SD paměťové karty 

  Sedláček, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem emulátoru 3,5 disketové mechaniky pomocí procesoru ATMEGA. Tento emulátor byl navržen dle zásad konstruování elektronických zařízení, pro potřeby emulátoru byla také objektově naprogramována ...
 • Emulátor byte kódu jazyka Java vhodný pro detekci a analýzu malware 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem této práce bylo vytvořit virtuální stroj, emulující spouštění programů napsaných v programovacím jazyce Java, který by byl vhodný pro analýzu a detekci malware. Emulátor je schopen zjistit argumenty zneužitelných ...
 • Emulátor domácího počítače Amiga A500 v FPGA 

  Biberle, Zdeněk
  Tato práce popisuje a hodnotí existující hardwarové reimplementace počítače Amiga 500 a prozkoumává možnost realizace podobných řešení na vývojových platformách Minerva a Pipistrello. Výsledkem práce je emulátor počítače ...
 • Emulátor uživatelského rozhraní termostatu 

  Viták, Jan
  Cílem této bakalářské práce Emulátor uživatelského rozhraní termostatu je navrhnout koncept emulátoru a emulátor včetně programového vybavení realizovat. V práci je uveden popis termostatu a jednotlivých emulovaných snímačů, ...
 • Lokalizace herních nástrojů 

  Černý, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou detekce objektů, které mohou být různých tvarů a barev. Cílem diplomové práce je určení polohy, směru pohybu, úhlu natočení a přiblížení hledaného objektu. Dosažené výsledky jsou ...
 • Management polygonu energetické přenosové soustavy 

  Bohačík, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření ovládacího rozhraní pro polygon simulující datovou část rozvodné sítě České republiky, kde je komunikace mezi jednotlivými rozvodnami realizována protokolem IEC 60870-5-104. Teoretická ...
 • Nízkopříkonové emulátory prvků vyššího řádu 

  Teska, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na emulaci prvků vyšších řádů pomocí transformačních mutátorů, které v roce 1971 popsal Leon Chua. V práci je uveden postup návrhu mutátorů od jejich matematického popisu až po syntézu konkrétních ...
 • Simulace komunikace SCADA protokolů 

  Bohačík, Antonín
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření plně funkčního generátoru komunikace protokolu IEC 60870-5-104. Teoretická část práce detailně vysvětluje základní principy, vlastnosti a možnosti komunikačních standardů DNP3, ...
 • Simulátor IED s podporou komunikace GOOSE 

  Ládr, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření simulátoru IED pracujícího jako publisher protokolu IEC 61850-GOOSE. Pro dosažení tohoto cíle byla použita knihovna libIEC61850. V rámci práce bylo naimplementován emulátor zařízení ...
 • Synchronizace databází MySQL a MS SQL 

  Šimanovský, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá synchronizací databází MySQL a MS SQL. Zkoumá a popisuje rozdíly mezi těmito dvěma databázovými servery a dále navrhuje a implementuje algoritmy pro jejich bezpečnou a ekonomicky bezztrátovou ...
 • Univerzální emulační platforma pro ověřování návrhu integrovaných obvodů 

  Podzemný, Jakub
  Práce se zabývá způsoby ověření návrhů integrovaných obvodů, především pak možnostmi hardwarové emulace. V první části práce je stručně popsán proces návrhu integrovaného obvodu, jehož součástí je i emulování prostřednictvím ...