Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova hesel archivů ZIP s využitím GPU 

    Večeřa, Vojtěch
    Cílem této práce bylo rozšířit nástroj Wrathion o dosud nepodporované metody šifrování formátu .ZIP a přidat podporu formátu .7z. Práce obsahuje popis použitých technologií a detailní analýzu zabezpečení těchto formátů, ...
  • Zabezpečení operačního systému Apple OS X 

    Hošek, Josef
    Práce se zabývá rozborem bezpečnosti operačního systému Mac OS X ve verzi 10.8 "Mountain Lion". Bezpečnost je probírána z pohledu prvků a nástrojů, které jsou v systému implementovány a používány. Všechny používané prvky ...