Now showing items 1-2 of 2

  • Jednoválcový dvoudobý motor motocyklu třídy enduro 

    Koten, Stanislav
    Diplomová práce se zabývá konstrukcí motocyklového dvoudobého spalovacího motoru. Konkrétně se jedná o závodní motor pro třídu Enduro o zdvihovém objemu 250 cm3, upravený pro zástavbu do podvozku s extrémně dlouhou kyvnou ...
  • Návrh rámu horského kola a jeho deformačně napěťová analýza pomocí MKP 

    Jelínek, Martin
    Diplomová práce se zabývá částí vývoje rámu horského kola kategorie enduro. Nejdříve se zabývá tvorbou rozměrově modifikovatelného modelu rámu v CAD systému SolidWorks. Další část práce se zabývá deformačně-napěťovou ...