Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické materiály na bázi nitramidů 

    Křištof, Adam
    Homolytická disociace vazby N-NO2 reprezentuje primární proces štěpení energetických materiálů pod vlivem tepelných účinku, nárazu, otřesu a elektrické jiskry. Štěpení vazby u nitramidů charakterizují jak homolytická vazebná ...
  • Energetické materiály s vysokým obsahem dusíku 

    Bartošková, Monika
    Rešeršní zpracování problematiky perspektivních energetických materiálů s vysokým obsahem dusíku.