Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza provozních dat ze studentského centra FIT VUT v Brně 

    Suchá, Petra
    Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování dat o provozu jednotlivých systémů v objektu bývalého pivovaru rekonstruovaného na studentské centrum Fakulty informačních technologií v Brně a následné zhodnocení přínosu ...