Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům s kavárnou 

  Šubová, Adriana
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Bytový dům je navržen jako klasická zděná ...
 • Energetické štítky elektrických spotřebičů 

  Diblík, Jan
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval energetickými štítky elektrických spotřebičů. Postupoval a řídil jsem se Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v rámci přípravy ČR na vstup do EU zavádí v souladu s ...
 • Energetický audit vybrané budovy 

  Sivera, David
  Cílem bakalářské práce je teoretické objasnění problematiky energetického auditu, výpočet tepelných ztrát a zpracování energetického auditu. Bakalářská práce na téma energetický audit se skládá z několika částí. V první ...
 • Experimentální metody v energetickém hodnocení 

  Palík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na experimentální metody v energetickém hodnocení budov. V první části je popsána historie energetického hodnocení od 80. let minulého století do současnosti a popsán současný trend energetického ...
 • Příprava realizace kaskádových domů, Olomouc - Hejčín 

  Zaťko, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytových domů A a B v Olomouci. Bytové domy A a B jsou identické, jen jsou jinak orientované podle světových stran. Budovy jsou navrženy terasovitě. ...
 • Stavebně technologický projekt víceúčelové sportovní haly Kojetín 

  Gregovský, Adam
  Řešením této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Víceúčelové sportovní haly Kojetín. Obsahuje ucelené části pro realizaci tohoto objektu. V projektu jsou obsaženy tyto části: kontrolní a zkušební plán, ...
 • Víceúčelové sportovní středisko - stavebně technologický projekt 

  Porwisz, Ondřej
  Tato práce se zabývá stavebně technologickým projektem Víceúčelového sportovního střediska ve městě Broumov. Obsahuje ucelené části objektu, jako jsou: technická zpráva, rozpočet, časový a finanční plán, časový harmonogram, ...