Now showing items 1-8 of 8

 • Energetická náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Horáčková, Leona
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část shrnuje obecné požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dále pojednává o dalších kategoriích budov z hlediska ...
 • Energetický audit polyfunkčního objektu 

  Čajčíková, Jolana
  Tématem této diplomové práce je v teoretické části zakotvení problematiky energetického hodnocení budov a snižování energetické náročnosti v právním řádu České republiky. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby ...
 • Energetický posudek 

  Březina, Jan
  Diplomová práce je v první části zaměřena na využití termovize pro diagnostiku vad a poruch ve stavebnictví. Je zde popsána historie, fyzikální podstata a podmínky po měření termoka-merou. Pro ukázku vad byly použity ...
 • Energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy 

  Bidmonová, Renata
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budovy. Objektem je bytový dům ve Vítkově. Teoretická část se zabývá centralizovaným zásobováním tepla. Ve výpočtové ...
 • Experimentální metody v energetickém hodnocení 

  Palík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na experimentální metody v energetickém hodnocení budov. V první části je popsána historie energetického hodnocení od 80. let minulého století do současnosti a popsán současný trend energetického ...
 • Nízkoenergetický polyfunkční dům 

  Maršoun, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoenergetického polyfunkčního domu v obci Dolní Kralovice. Skládá se ze tří částí, a to z architektonicko-stavební části, techniky prostředí stavby a energetického posudku na využití ...
 • Využití energetického posudku při návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie 

  Horák, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie. Zaměřuje se především na návrh mocnosti tepelné izolace na nákladově optimální úrovni. Na základě analýzy spotřeb energií jsou ...
 • Zhodnocení energetické náročnosti vzdělávací budovy 

  Fikejsl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti základní školy v obci Líbeznice. Teoretická část práce řeší aktuální legislativní kodex pro energetickou náročnost budov a k tomu popis energetických elaborátů ...