Now showing items 1-1 of 1

  • Energetický audit vodovodů 

    Krupa, Filip
    Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...