Now showing items 1-1 of 1

  • Využití energie moře 

    Nehybová, Petra
    Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování rešeršní studie zabývající se využitím energie moře. Jedná se o potenciální a kinetickou energii z obnovitelného zdroje. V práci se seznámíme se třemi způsoby, jak se dá ...