Now showing items 1-2 of 2

  • 3D Hra v OpenGL s využitím analýzy hudby 

    Baranovičová, Hana
    Tato práce se zaměřuje na analýzu signálu hudby a zakomponování výsledních dat do hry. Cílem je demonstrovat možnosti analýzy hudby, které jsou prakticky využitelné při vytváření hry založené na této analýze, způsoby ...
  • Detekce komorových extrasystol v dlouhodobých signálech EKG 

    Šagát, Martin
    Práce se zabývá problematikou komorových extrasystol a způsoby jejich automatické detekce. Teoreticky popisuje základní fyziologické činnosti srdce a princip jejich měření. Detailněji rozebírá vznik a projevy komorových ...