Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

    Vídeňský, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
  • Vliv pracovních podmínek v environmentálním SEM na výsledky EDS 

    Kaplenko, Oleksii
    Bakalářská práce obsahuje princip funkce environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (ESEM), problematiku detekce charakteristického rentgenového záření metodou energiově disperzní spektroskopie. Popisuje detekci ...