Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické hodnocení krasobruslařské haly 

    Šicová, Pavlína
    Diplomová práce obsahuje zpracování energetického auditu krasobruslařské haly. V první části jsem se zabývala analýzou tématu, normovými a právními předpisy týkajícími se zadaného tématu, aktuálními technickými, teoretickými ...
  • Energetické hodnocení půdního prostoru bytového domu 

    Sluka, Marek
    Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením půdní vestavby bytového domu na ulici Křenové v Brně. Výsledky budou porovnány s hodnotami spotřeb energie v uplynulých letech. Hlavním úkolem je návrh energeticky ...