Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza chování modelu vibračního generátoru s více stupni volnosti 

  Witassek, Tomáš
  Na začátku této bakalářské práce je rešerše vibračních generátorů s více stupni volnosti. V rešerši jsou uvedeny různé možnosti rozšíření užitečného frekvenčního pásma pomocí zvýšení stupňů volnosti. Dále je analyzováno ...
 • Analýza vibračního generátoru s přidaným nevázaným tělesem 

  Moravčík, Patrik
  Práca sa zameriava na analýzu piezoelektrického generátora s neviazaným telesom, zisťovanie najvhodnejších kombinácií, ktoré by najlepšie umožňovali konštrukciu takéhoto typu generátora. Pri pridávaní rôznych hmotností na ...
 • Analýza výkonu energy harvesteru při buzení vibracemi reálného systému 

  Hons, Richard
  Tato práce se zabývá možnostmi nastavení vibračního generátoru. Je provedena analýza generátoru jako lineárního systému a v programu Matlab určen výkon generátoru v závislosti na jeho vlastní frekvenci, což je ověřeno i ...
 • Antenna Design for Semi-Passive UHF RFID Transponder with Energy Harvester 

  Jankowski-Mihulowicz, P.; Kawalec, D.; Weglarski, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  A novel microstrip antenna which is dedicated to UHF semi-passive RFID transponders with an energy harvester is presented in this paper. The antenna structure designed and simulated by using Mentor Graphics HyperLynx 3D ...
 • Aplikace evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátoru 

  Nguyen, Manh Thanh
  Tato práce se bude zabývat použitím metod umělé inteligence pro řešení optimalizační úlohy s více proměnnými. Rešeršní část je věnována problematice globální optimalizace a přehledu metod řešení. Z praktických důvodů je ...
 • Bezdrátová měření pro diagnostiku v dopravě 

  Tylich, Ladislav
  Cílem tohoto projektu je seznámit se se standardy bezdrátových sítí na krátké vzdálenosti a vytvoření přehledu dostupných rádií v pásmu (300-1000)MHz a jejich srovnání. K vybranému rádiovému modulu je vytvořena programová ...
 • Bezdrátový komunikační systém EnOcean v automatizaci budov 

  Múčka, Jan
  Úlohou bakalářské práce rešeršního charakteru je vytvořit přehledný popis technologie EnOcean a provést její zhodnocení. Spínače a senzory založené na technologii „energy harvesting“ využívají k vlastnímu napájení přírodní ...
 • Bezpečnostní a monitorovací systém rodinného domu 

  Valach, Lukáš
  Práce se zabývá implementací bezdrátového bezpečnostního systému rodinného domu. Bezdrátová komunikace je realizována rádii na bázi standardu IEEE 802.15.4, konkrétně využívá komunikační protokol ZigBee. Na začátku práce ...
 • Crack Protective Layered Architecture of Lead-Free Piezoelectric Energy Harvester in Bistable Configuration 

  Rubeš, Ondřej; Machů, Zdeněk; Ševeček, Oldřich; Hadaš, Zdeněk (MDPI, 2020-10-14)
  Kinetic piezoelectric energy harvesters are used to power up ultra-low power devices without batteries as an alternative and eco-friendly source of energy. This paper deals with a novel design of a lead-free multilayer ...
 • Design and Fabrication of 3D Electrostatic Energy Harvester 

  Janicek, V.; Husak, M.; Jakovenko, J.; Formanek, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  This paper discusses the design of an electrostatic generator, power supply component of the self-powered microsystem, which is able to provide enough energy to power smart sensor chains or if necessary also other electronic ...
 • Dielektrické elastomery 

  Fiala, Vojtěch
  Práce obsahuje rozsáhlé teoretické poznatky a skládá se z několika částí, kdy v první části textu lze nalézt obecnější pojednání o elektroaktivních polymerech (EAP) a jejich různých typech. Čtenář by měl v této části získat ...
 • Electrical Performance of a Piezo-inductive Device for Energy Harvesting with Low-Frequency Vibrations 

  Vargas, Carlos Alberto; Tinoco Navarro, Hector Andres (MDPI, 2019-07-16)
  This study presents the experimental evaluation of a piezo-inductive mechanical system for applications of energy harvesting with low-frequency vibrations. The piezo-inductive vibration energy harvester (PI-VEH) device is ...
 • Elektrická charakterizace flexibilních nanovlákenných piezoelektrických materiálů 

  Vlasáková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá piezoelektrickými nanovlákennými materiály. V první části je popsán vznik, využití a možné aplikace nanovláken. Dále je probrán princip piezoelektrického jevu, jehož podstatou je přeměna ...
 • Elektromagnetický rezonátor jako zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť elektromagnetický generátor pre účely napájanie signalizačného a bezpečnostného zariadenia na železničných tratiach. Práve elektromagnetický generátorom predstavuje autonómny elektrický ...
 • Energy Harvesting a jeho možnosti využití při monitorování leteckých konstrukcí 

  Dvořáček, Zdeněk
  Tato práce se zabývá analýzou termoelektrického generátoru pro napájení bezdrátových senzorů pro monitorování leteckých konstrukcí. Teoretická část obsahuje rešerši problematiky termoelektrického jevu a současná řešení. ...
 • Energy Harvesting Demonstrator for GSM Band 

  Kaděra, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The presented paper introduces the basic ideas and methods of wireless power transfer along with the design of antennas for energy harvesting demonstrator for use in GSM band with the aid of commercial available integrated ...
 • Energy Harvesting-based Spectrum Access with Incremental Cooperation, Relay Selection and Hardware Noises 

  Nguyen, T. N.; Duy, T. T.; Luu, G.-T.; Tran, P. T.; Voznak, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  In this paper, we propose an energy harvesting (EH)-based spectrum access model in cognitive radio (CR) network. In the proposed scheme, one of available secondary transmitters (STs) helps a primary transmitter (PT) forward ...
 • Generátorové snímače 

  Přikryl, Kamil
  Cílem této bakalářské práce je základní seznámení s problematikou generátorových snímačů a jejich využití ve funkci zdroje pro navazující elektroniku. Dále pak návrh a realizace napěťového měniče se vstupním napětím 0,3 ...
 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Magnetostričkní materiály pro mechatronické aplikace 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom práce je vypracovať prehľad a využitie magnetostrikčnych materiálov a matematicky popis ich chovania. Magnetostrikcia je fyzikálna vlastnosť materiálu, ktorá sa vyskytuje vo väčšine feromagnetickych materiáloch a ...