Now showing items 1-4 of 4

 • Analyzátor spotřeby elektrické energie 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je seznámení s principy měření napětí, proudu a výkonu ve stejnosměrných i střídavých soustavách. Je navržen systém pro monitorování těchto veličin v rozsahu potřeb běžné domácnosti. V systému je ...
 • Elektroměr s rozhraním Ethernet 

  Binek, Tomáš
  Tato práce je věnována problematice měření elektrické energie s pomocí vestavěných systémů s následnou možností odesílání dat do počítačové sítě. Jsou rozebrány základní principy fungování analogových a digitálních ...
 • Návrh sítě PLC pro dálkový sběr dat 

  Šebela, Miroslav
  V práci je dle zadání proveden návrh sítě PLC (power line carrier communication) pro dálkový sběr dat. Pro bližší seznámení se s touto technologií je rozvedena problematika komunikace po silovém vedení a možnosti využití ...
 • Začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy 

  Michl, Pavel
  Cílem této diplomové práce je začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy. V první části práce jsou uvedeny připojovací podmínky malých zdrojů do distribuční soustavy, včetně administrativních požadavků, ...