Now showing items 1-2 of 2

  • Dlouhodobé energetické modelování 

    Pallová, Ivana
    Tato bakalářská práce se zabývá dlouhodobým energetickým modelováním. Teoretická část práce se věnuje vysvětlení a popisu hlavních částí ekonometrických modelů a jejich porovnáním. Následně je zde popis modelovacího softwaru ...
  • Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification 

    Šikula, Ondřej; Plášek, Josef (IBPSA-CZ, ČVUT, 2008-11-06)
    This article deals with the description and verifying energy model building in BSim software. Results of energy demands simulation for the internal microclimate formation in a real dwelling house carried out on the basis ...