Now showing items 1-2 of 2

  • Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem 

    Nešpor, Vít
    Tato práce se zabývá teoretickým návrhem NC rotačně sklopného stolu pro frézovací centrum Kovosvit MAS - MCV 754 QUICK. V úvodu je provedena rešerše v oblasti rotačně sklopných stolů, paletizace a rotačních přívodů energií. ...
  • Energetický audit polyfunkčního objektu 

    Čajčíková, Jolana
    Tématem této diplomové práce je v teoretické části zakotvení problematiky energetického hodnocení budov a snižování energetické náročnosti v právním řádu České republiky. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby ...