Now showing items 1-4 of 4

 • Antény pro přenos energie podél střechy automobilu 

  Škoda, Adam
  Předložená diplomová práce pojednává o problematice antén, které přenáší energii podél vodivého materiálu. K přenosu energie je využito povrchových vln. Pro řešení tohoto problému byla, kvůli svým vlastnostem, zvolena ...
 • Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu 

  Cupal, Miroslav
  Tato práce se zaměřuje na návrh antén pro bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu v blízkosti kmitočtu 8 GHz. Bezdrátovým přenosem energie se v minulém století zabývala řada vědců, kteří se soustředili na přenos velkých ...
 • Fotogenerace náboje v organických polovodičích 

  Heinrichová, Patricie
  S nástupem komerční výroby organických solárních článků roste i zájem o detailní poznání základních elektronových procesů souvisejících s fotogenerací náboje, které umožní dosáhnout vyšší účinnosti fotovoltaické konverze. ...
 • Kinetika fotochromních reakcí v tenkých polymerních filmech 

  Zeman, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na studium chování spiropyranu v polymerních matricích poly(N-vinylkarbazolu) PVK a poly[2-methoxy-5-(3´,7´-dimethyloctyloxy)-1,4-fenylenvinylenu)] MDMO-PPV. Fotochromní přeměna mezi spiropyranem ...