Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Papadopoulos, Ioannis
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek ve společnosti PROFI PROFI, s. r. o. Teoretická část se zaměřuje na právní úpravu pohledávek, jejich vznik, zajištění, zánik a vymáhání. Cílem bakalářské práce ...
 • Analýza vymáhání pohledávek v obchodní společnosti Poličská stavební, s. r. o. 

  Minář, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zaměřuje na vznik, zajištění, promlčení a zánik pohledávek. Dále se zabývá způsoby jejich vymáhání podle občanského soudního ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek u podnikající právnické osoby 

  Holubcová, Věra
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby zajištění pohledávek a jejich vymáháním dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Zároveň poskytuje informace o rozhodčím řízení. Dále je zaměřena na analýzu pohledávek ve ...
 • Efektivní způsob vymáhání pohledávek 

  Stašek, Michal
  Bakalářská práce srovnává různé způsoby vymáhání pohledávek a postoupení pohledávek za účelem nalezení nejefektivnějšího způsobu pro konkrétní společnost. Práce poskytne přehled o průběhu vymáhání pohledávek a způsobech ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Vlčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Čermáková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po s platnosti ve společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Ondrová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se tohoto tématu. Analytická část se zabývá současným způsobem zajištění a vymáhání pohledávek ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Drlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.. Práce je rozčleněna na 3 základní části: teoretickou, analytickou část a vlastní návrhy ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Balabánová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části jsou definována právní, daňová, účetní a ekonomická hlediska. V analytické části jsou zkoumány pohledávky ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Picková, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na řešení problému konkrétního podnikatele s vymáháním pohledávek. Práce se zabývá teoretickým vymezením pohledávky a to z hlediska právního a ekonomického. Dále se v teoretické části nacházejí ...
 • Studie průběhu zakázky ve vybrané společnosti 

  Červená, Nikola
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studii průběhu zakázky ve vybraném podniku. Spolupracovala jsem s vybranou společností, která se zabývá dodávkou technologií a zařízení pro oblasti úpravy a dezinfekce vody. V teoretické ...
 • Vymáhání pohledávek ve společnosti PANACHILLES a. s. 

  Šmehlíková, Petra
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vymáhání pohledávek dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Dále poskytne informace o rozhodčím řízení. Cílem této práce ...
 • Vymáhání pohledávek ze společného jmění manželů 

  Gebauerová, Dana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek ze společného jmění manželů. Práce si klade za cíl zjištění a rozbor nedostatků právní úpravy týkající se problematiky vymáhání pohledávek ze společného jmění ...
 • Zajištění a vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Zlámal, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení vývoje pohledávek vybraného podnikatele od roku 2015 do 2019. Teoretická část je zaměřena na důležité právní pojmy a na pohledávky z ekonomického hlediska. Analytická část práce ...
 • Zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti LOGSYS, spol. s r. o. 

  Tůmová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek. Teoretická část obsahuje vysvětlení právních, ale i ekonomických, účetních a daňových pojmů spojených s problematikou pohledávek. Analytická část charakterizuje ...