Now showing items 1-7 of 7

 • Možnosti nahrazení sekundárního převodu řetězem vozidla Formule Student převodem ozubenými koly 

  Košík, Matej
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním možností nahradenia reťazového sekundárneho prevodu prevodom ozubeným súkolesím s účelom integrácie sekundárneho prevodu a diferenciálu do bloku motora vozidla Fomula Student. Porovnáva ...
 • Návrh jednoválcového vznětového motoru 

  Němec, Jan
  Zabývá se konstrukcí celého spalovacího motoru, provedení klikové hřídele, pístu, ojnice, lehce nastiňuje centrální mazání, chlazení, vstřikovací čerpadlo, dopravní čerpadlo a zubového čerpadlo, filtrovaní paliva, vstřikování ...
 • Řešení montážních deformací bloku motoru 

  Foltis, Aleš
  Cílem této diplomové práce je stanovit velikost a rozložení montážních deformací bloku motoru při rozdílném statickém zatěžovaní. Práce je zaměřena především na deformačně-napjatostní analýzu bloku s vložkou při rozdílném ...
 • Systém common-rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor 

  Ošmera, Petr
  Tato diplomová práce na téma „systém common rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor“ je zaměřena na aplikaci moderního vstřikovacího systému common rail pro již existující traktorový motor. Diplomová práce pojednává ...
 • Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení výpočtového modelu řešeného pomocí metody konečných prvků a zjištění míry vlivu jednotlivých zatížení způsobujících deformaci válce čtyřdobého spalovacího motoru. Nejprve je ...
 • Tříválcové motory 

  Kočvara, Antonín
  Hlavním cílem této práce je shrnout vývoj čtyřdobých řadových tříválcových motorů od počátku jejich výroby do dnešní doby, jak z hlediska parametrů, tak z hlediska konstrukce. Dalším cílem je přiblížit důvody jejich ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...