Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu 

    Seman, Matúš
    Predkladaná diplomová práca je venovaná koncepčnej fáze návrhu výcvikového letúna s elek-trickým pohonom certifikovaného v rámci predpisu CS-LSA. Návrhový proces geometrických a aerodynamických parametrov sa primárne opiera ...