Now showing items 1-2 of 2

  • Studie průběhu zakázky organizací se zaměřením na informační systém 

    Šebesta, Radek
    Diplomová práce se zabývá studií průběhu zakázky organizací se zaměřením na výrobní systém. Sleduje jednotlivé činnosti při zpracování zakázky a využívání informačního systému v jednotlivých útvarech podniku. Obsahuje návrh ...
  • Využití metody FMEA ve strojírenském podniku 

    Herynek, Michal
    Bakalářská práce se zaměřuje na využití kvalitativní metody FMEA v konkrétním strojírenském podniku a na konkrétním procesu, ve kterém dochází k inovaci a na základě aplikace metody je cílem předejít možné budoucí chybovosti.