Now showing items 1-20 of 27

 • Alternativní řešení zastřešení bytového domu v Brně 

  Voráčová, Tereza
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zastřešení bytového domu v Brně. Tato práce zahrnuje technologické předpisy, návrh strojní sestavy, technickou zprávu zařízení staveniště, technickou zprávu, ...
 • Bytový dům v Kunštátě na Moravě, hrubá vrchní stavba 

  Šedivý, Peter
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby Bytového domu v Kunštátě na Moravě. Je zaměřená na provedení monolitických nosných konstrukcí. Práce obsahuje technickou zprávu, situaci širších dopravních ...
 • D1 Rekonstrukce mostu D1-212 Ostrovačice, příprava realizace stavby 

  Kratochvíl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přípravou a realizací stavby D1 Rekonstrukce mostu D1-212 v Ostrovačicích. Jedná se o dálniční most, který převádí dopravu přes silnici II/386. V rámci rekonstrukce dojde k demolici nosné konstrukce ...
 • Komunitní centrum v Českých Budějovicích - stavebně technologický projekt 

  Vondrák, Tomáš
  Tématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu stavby Komunitního centra v Českých Budějovicích. Práce řeší studii hlavních technologických etap, finanční a časový plán stavby, položkový rozpočet ...
 • Novostavba bytového domu v Brně - příprava a organizace výstavby 

  Kratochvílová, Erika
  Předmětem diplomové práce je příprava a organizace výstavby bytového domu v Brně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, časové plány, projekt zařízení staveniště, návrh ...
 • Novostavba rodinného domu v Rosicích, hrubá vrchní stavba 

  Kratochvílová, Erika
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby novostavby rodinného domu v Rosicích. Tato bakalářská práce zahrnuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, který ...
 • Penzion s hipoterapií 

  Zdražilová, Barbora
  Předmětem zpracování diplomové práce bylo vyhotovit prováděcí projektovou dokumentaci stavby penzionu s hipoterapií ve Veselí nad Moravou. Jedná se o zpracování dokumentace penzionu o dvou nadzemních podlažích a objektu ...
 • Polyfunkční dům ve Strakonicích 

  Kolesa, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh a projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu ve Strakonicích. Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený, a je umístěn na mírně svažitém pozemku v příměstské časti města Strakonice. ...
 • Přístavba školy - stavebně technologický projekt 

  Cimflová, Lucie
  Práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro přístavbu školy. Obsahem stavebně technologického projektu je technická zpráva projektu, studie realizace hlavních technologických etap, technická zpráva zařízení ...
 • Psí útulek s veterinárním zázemím 

  Hulenková, Barbora
  Cílem této zpracované diplomové práce je návrh uzavřeného areálu útulku pro psy s veterinárním zázemím a správou útulku v konkrétní lokalitě v okrajové části města Bystřice pod Hostýnem, v ulici Meziříčská. Jedná se o ...
 • Realizace hrubé spodní stavby rodinného domu v Třebíči - Nové Město 

  Bobek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje technologickou etapu založení rodinného domu na vrtaných mikropilotech. V dané lokalitě jsou složité základové poměry dané velkou vrstvou navážek. Dostatečné únosnosti podloží dosahuje až ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky 

  Barák, Libor
  Cílem bakalářské práce Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro hrubou vrchní stavbu areálu Lesní správy Hlubočky v obci Mrsklesy. Práce ...
 • Realizace nosných konstrukcí hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu v Brně-Bohunicích 

  Plachý, Jakub
  Bakalářská práce řeší etapu monolitických procesů horní hrubé stavby nosných konstrukcí železobetonového skeletu – polyfunkčního domu v městské části Brno-Bohunice. Z konstrukčního hlediska je skelet tvořen sloupy, zdivem ...
 • Realizace spodní hrubé stavby bytového domu "D" obytného souboru Zlín - Jižní svahy 

  Teplý, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení spodní hrubé stavby bytového domu ve Zlíně. Jedná se o pětipodlažní objekt se suterénem s garážemi. Budova je založena na vrtaných pilotách. Práce obsahuje ...
 • Rezidence na Dlouhé - stavebně technologický projekt 

  Teplý, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt ke stavbě Rezidence na Dlouhé v Olomouci. Jedná se o bytový dům se 2 až 4 nadzemními podlažími a suterénem s garážemi. Práce obsahuje časový a finanční plán ...
 • Sportovní centrum s restaurací v Holešově 

  Fridrich, Michal
  Diplomová práce ,,Sportovní centrum s restaurací v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navrhovaný objekt leží na parcele č 461/1 ve městě ...
 • Stavebně technologická etapa realizace hrubé vrchní stavby rodinného domu 

  Šimoníková, Kristýna
  Bakalářská práce řeší vybrané etapy hrubé vrchní stavby, a to zdění a stropní konstrukci rodinného domu. Objekt je řešen ve dvou konstrukčních variantách, v systému Porotherm a Ytong. Pro obě varianty jsou zpracovány ...
 • Stavebně technologická studie výstavby ČOV v Hajanech 

  Prachař, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická studie výstavby ČOV v Hajanech. Objekt se skládá ze spodní železobetonové stavby a horní stavby, která je zděná. Zpracoval jsem technickou zprávu, technologickou ...
 • Stavebně technologická studie výstavby nízkoenergetického roubeného rodinného domu 

  Sniegon, Daniel
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hlavních stavebních etap nízko-energetického roubeného rodinného domu/chaty v Beskydech. Tato stavba se nachází na pohraničí Česka a Polska v obci Nýdek, pod vrcholem ...
 • Stavebně technologické řešení zdravotního střediska ve Vizovicích 

  Špalková, Martina
  Diplomová práce je zpracována na základě projektu Zdravotního střediska ve Vizovicích. Zdravotní středisko je navrženo jako třípatrový objekt s ustupujícím posledním patrem. Základy jsou navrženy z ŽB pásů a patek, nosné ...