Now showing items 1-3 of 3

 • Využití penetračních zkoušek při návrhu plošných základů 

  Bastl, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá principem a prováděním penetračních zkoušek a vyhledáním postupů využívajících pro návrh a posouzení plošných základových konstrukcí jejich výsledky. Účelem práce je porovnání návrhu plošné ...
 • Založení sila 

  Minarčík, Jan
  Bakalářská práce uvádí v první části do problematiky plošných základů, v druhé části předkládá teoretické řešení únosnosti základové půdy pod plošnými základy. V třetí, praktické části, je řešeno plošné založení 8. ks sil ...
 • Zhodnocení inženýrskogeologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích 

  Prechtlová, Kateřina
  Práce se zabývá zhodnocením inženýrsko-geologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích. Zájmové území leží v jižní části Boskovické brázdy na levém nárazovém břehu řeky Rokytné. V práci je nejdříve ...