Now showing items 1-2 of 2

  • 3D gravírovací frézka 

    Bosák, Daniel
    Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
  • Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru 

    Adam, Tomáš
    Práce se zabývá zhodnocením dosahovaných parametrů nekonvenčních metod obrábění a jejich současného využití v praxi. Dále je v práci proveden návrh konstrukce a stavba proto-typu laserového gravírovacího zařízení. Na ...