Now showing items 1-16 of 16

 • Akcelerace kódování videa do formátu H.264 s využitím CUDA 

  Duong, Cuong Tuan
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit funkční enkodér formátu H.264 akcelerovaného CUDA platformou. H.264 je aktuálně jeden z nejpopulárnějších standardů pro kompresi digitálního videa, jelikož je ale výpočetně náročný, ...
 • Doplňující sensorika pro nestabilní balancující vozidlo 

  Solnický, Vojtěch
  Tato práce navazuje na úspěšný projekt nestabilního balancujícího vozidla, který byl v mechatronické laboratoři uskutečněn v minulých letech. Cílem je toto vozidlo doplnit především o displej, zobrazující jízdní vlastnosti. ...
 • Elektronický subsystém malého mobilního robotu 

  Podolan, Luděk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a stavbou mobilního robotu s kolovým diferenciálním podvozkem. Cílem práce bylo navrhnout elektronický subsystém robotu, umístit jej do robotu a poté otestovat. Každá kapitola se nejdříve ...
 • Elektronika a řízení CNC frézky 

  Tmej, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh elektroniky hobby CNC frézky. V práci jsou rozebrány a popsány jednotlivé elektronické části a komponenty související s touto problematikou. Jsou provedeny tři návrhy elektroniky, ...
 • Energeticky soběstačný bezdrátový modul pro senzorické aplikace. 

  Jacko, Róbert
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou bezdrôtového senzorového modulu. Primárnou požiadavkou na tento modul je jeho energetická sebestačnosť. V tomto kontexte sa práca dostáva k téme takzvaného „zberu ...
 • Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí do dekodéru H.264/AVC 

  Grúbel, Michal
  V tejto diplomovej práci je predstavený a aplikovaný algoritmus pre hodnotenie kvality videosekvencií zakódovaných pomocou štandardu H.264. Ako merítko kvality obrazu je použitá objektívna metrika špičkový pomer signálu k ...
 • Inteligentní programovatelné razítko na bázi inkoustového tisku 

  Crha, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací inteligentního, elektronicky programovatelného razítka na bázi inkoustového tisku. Razítko ve smyslu malé přenosné tiskárny umožní tisknout libovolný jednoduchý text a je ...
 • Konstrukce mobilního robota pro monitorování teploty okolí 

  Čejka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a řízením mobilního pásového robota na základě informací získaných prostřednictvím infračerveného termočlánku. Součástí práce je implementace řídícího software firmwaru pro řízení ...
 • Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá enkódováním 4K videa v reálném čase s použítím technologie NVENC. Obsahuje základní popis nejpoužívanějších video kodeků H.264 a HEVC. Následně byly vysvětleny principy grafických karet a jejich ...
 • Návrh a realizace odometrických snímačů pro mobilní robot s Ackermannovým řízením 

  Porteš, Petr
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a zkonstruovat odometrické snímače na mobilního robota s Ackermannovým řízením Bender 2 a navrhnout matematický model, který by z dat těchto snímačů vyhodnocoval ujetou trajektorii ...
 • Návrh systému vertikálního pohonu elevátoru, včetně možností jeho řízení pro skladovací systém LLH 

  Tichý, Jiří
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh řešení vertikálního pohonu elevátoru pro skladovací systémy LLK – Schwerlast. Práce obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci. Technická zpráva se zabývá problematikou ...
 • Programování mikrokontrolérů c2000 v programu MATLAB/Simulink 

  Šoupal, Ondřej
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti metody automatického generování kódu, popsat koncept tvorby aplikace ve vybraném prostředí MATLAB/Simulink pro vývojový kit Texas Instruments LaunchPad a vytvořit pro něj aplikaci ...
 • Robot řízený mikroprocesorovou jednotkou PIC 

  Heřman, Petr
  Tato práce popisuje návrh robota z cenově dostupného materiálu. Zahrnuje implementaci firmware vlastní jednotky nižšího řízení založené na mikrokontroléru PIC, která má na starost řízení motorů, získávání dat ze senzorů a ...
 • Rozšiřující periferie pro mikrokontroléry MC9S08LH 

  Nideev, Adan
  Cílem bakalářské práce je seznámeni s mikrokontrolérem MC9S08LH64 a deskou TWR-S08LH64. Práce je také zaměřena na připojeni následujících rozšiřujících periferií k vývojové desce TWR-S08LH64: rotační enkodér, maticová ...
 • Strojový překlad pomocí umělých neuronových sítí 

  Holcner, Jonáš
  Cílem této práce je popsat a vytvořit systém pro strojový překlad textu postavený na rekurentních neuronových sítích. K tomu je použita architektura enkodér-dekodér umožňující překlad po celých větách. Výsledkem je knihovna ...
 • Zdroj vysokonapěťových pulzů pro elektroporaci buněk 

  Puczok, Václav
  Hlavním cílem této práce je vytvoření řídící desky přístroje určeného pro ireverzibilní elektroporaci a napsání řídícího firmware pro použitý procesor. V první kapitole je pojednáno o samotném principu buněčné elektroporace. ...