Now showing items 1-7 of 7

 • Ekonomicko - energetická analýza pasivního domu v závislosti na rekuperační jednotce 

  Hanus, Dominik
  Cílem práce je podrobné ekonomické vyhodnocení instalace a provozování různých druhů rekuperačních jednotek v rodinném domě v porovnání s klasickým systémem energetického hospodářství (jednoduché větrání okny, vytápění ...
 • Návrh vzduchotechnického zařízení s ohledem na systém zpětného získávání tepla 

  Otava, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku výměníků a má dva hlavní cíle. Prvním cílem je dlouhodobé měření entalpického výměníku, zpracování naměřených dat a porovnání výsledků s hodnotami udávanými výrobcem výměníku. ...
 • Návrh vzduchotechniky v rodinném domě 

  Němcová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému rodinného domu. Návrh obsahuje stávající stav, ve kterém je navržena centrální jednotka s regulátory variabilních průtoků vzduchu a úpravou přiváděného vzduchu. ...
 • Teplovzdušné větrání bytového domu 

  Viktorin, Michal
  Bakalářské práce je rozdělena do třech částí teoretické, výpočtové a projektové. Teoretická část práce je zaměřena na systémy zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice pomocí regeneračních výměníků. Výpočtová a projektová ...
 • Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů 

  Grmolcová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá malými vzduchotechnickými jednotkami, pro větrání bytů a rodinných domů. Nejprve jsem se zabývala měřením dvou kompaktních vzduchotech-nických jednotek, zpracováním naměřených dat, porovnáním ...
 • Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče 

  Cakl, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnických a klimatizačních systémů v prostorách JIP infekčního oddělení a zázemí zaměstnanců nemocnice. Návrh zařízení splňuje příslušné normy, hygienické a provozní požadavky. ...
 • Vzduchotechnika panelových domů 

  Frič, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou větrání panelových domů. Poukazuje na problémy, které nastávají v souvislosti s renovací panelových domů. Dále je v této práci poukázáno na nevhodně volená řešení, která dané problémy ...