Now showing items 1-10 of 10

 • Makroekonomické faktory ovlivňující business angels aktivitu a tvorbu venture capital v České republice 

  Skalická Dušátková, Martina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-04)
  Purpose of the article: The purpose of this article is to summarize the approaches used to research the development of business angels activities and venture capital investments according to the development of macroeconomic ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Cohla, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, který slouží k založení personální agentury. Součástí bakalářské práce je teoretická část související s daným tématem, analytická část a samotný návrh pro založení ...
 • Návrh strategie pro vybudování ziskového víceúrovňového podnikání 

  Mokrý, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá tématem víceúrovňového marketingu jako oboru pro samostatné podnikání jednotlivce. Posuzuje pozitiva a negativa této metody podnikání a rozdílnost od podvodných modelů. Diplomová práce ...
 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský plán pro založení kavárny 

  Šrámková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení kavárny. Vymezuje základní podnikatelské, živnostenské pojmy, různé zákonné požadavky a nezbytné další požadavky, které slouží ke ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zajícová, Ivana
  Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kučera, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude využit pro zhotovení investičního projektu pro společnost SQS spol. s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii spjatou s podnikatelským plánem a ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření podniku 

  Zajícová, Ivana
  Předmětem této bakalářské práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Šilhavá, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a zpracováním podnikatelského plánu na založení malého podniku se zaměřením na agroturistiku. Výše zmíněný podnikatelský plán bude aplikován na konkrétní případ, kterým je areál jezdecké ...
 • Přechod na jinou právní formu podnikání z hlediska daně z příjmu 

  Houfková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá daňovou problematikou. Je zaměřena na zhodnocení variant přechodu na jinou právní formu podnikání, a to z hlediska daňového zatížení. Zpracováním celkového daňového zatížení při různých právních ...