Now showing items 1-6 of 6

 • Podnikatelský záměr 

  Gajdoš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společností pro zavedení nových produktů a služeb. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy na zavedení nových produktů. Obsahuje zlepšení marketingové podpory prodeje. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Novotná, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním investičního záměru pro firmu Bachl, spol. s.r.o. Předmětem je rozšíření výroby balících folií a s tím související výstavba nové výrobní haly, kde bude umístěn výrobní stroj Extruder. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bezděková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru, který bude sloužit managementu společnosti jako podklad pro realizaci zavedení zcela ojedinělé služby. V teoretické části se zabývám problematikou malých a ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Bašo, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru investičního projektu „Nákup technologie na výrobu elastických textilií“. První část práce tvoří teoretický úvod do problematiky, definice základních pojmů a ...
 • Rozvoj obchodních aktivit mikro podniku Roman Selinger 

  Selingerová, Adéla
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje obchodních aktivit stávajícího zemědělského mikro podniku prostřednictvím rozšíření výroby o nový druh plodiny, propagací jejího prodeje a zajištěním jejího maximálně možného ...
 • Rozvoj obchodních aktivit rozšířením o rehabilitační centrum 

  Zapletalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit firmy Naděje o otevření rehabilitačního centra. Teoretická část práce vymezuje hlavní pojmy, které jsou důležité pro pochopení dané problematiky. V analytické části ...