Now showing items 1-18 of 18

 • Komparace modelů on-demand a on-premise pro dodávku, nasazení a provoz ERP systémů v malých podnicích 

  Scholz, Martin
  Tato práce se zabývá vhodnosti implementace podnikového informačního systému v modelu on-demand pro malé firmy. Popisuje přínosy a rizika této implementace pro chod a další rozvoj malé firmy. Porovnává vlastnosti, výhody ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti KORA-VODOSTAVING 

  Konopáč, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace podnikového informačního systému kategorie ERP ve stavební společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. V úvodní části práce je stručně popsán teoretický rámec a východiska dané ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. 

  Ľubek, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou implementácie podnikového informačného systému kategórie ERP v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. V úvodnej časti práce sú popísané základné teoretické poznatky a podklady ...
 • Návrh části informačního systému v oblasti skladu 

  Václavík, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh části informačního systému pro plánování zásob a majetku ve firmě. Pro tvorbu tohoto systému jsou použity metody a nástroje pro vývoj informačních systémů. Systém bude implementován v programovacím ...
 • Návrh informačního systému pro plánování výroby ve firmě 

  Boháč, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh části informačního systému pro plánování výroby ve firmě. Pro tvorbu tohoto systému jsou použity metody a nástroje pro vývoj informačních systémů. Systém bude implementován v programovacím jazyku ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Habart, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě ATYKO s.r.o.. Jsou zde uvedeny problémy a nedostatky, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému a návrhy změn ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šalamonová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vo firme Woodensky SK a návrhom na zlepšenie jeho efektívnosti. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis zvolených analytických metód. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Slámová, Tereza
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému WordsOnline spoločnosti JONCKERS a návrhom zlepšenia jeho efektívnosti a bezpečnosti. Súčasťou práce je taktiež podrobnejší pohľad na súčasný stav spoločnosti, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Matušková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému analyzované firmy a následným návrhem změn. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku, podle které je informační systém upraven. Pro vybraný informační systém ...
 • Posouzení informačního systému firmy XY, a.s., Pardubice a návrh změn 

  Barva, David
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému reálné společnosti. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. V práci jsou uvedeny klady a zápory současného používání informačního ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému a návrh změn 

  Ondřejíková, Zuzana
  Práce se zabývá informačním systémem zvolené firmy. Mezi hlavní cíle patří objektivní zhodnocení tohoto informačního systému a navržení možných změn. Pro zhodnocení daného IS byly použity především metody HOS8 a SWOT, na ...
 • Studie softwarové podpory výrobních procesů 

  Kočí, Martin
  Diplomová práce „Studie softwarové podpory výrobních procesů“ se zabývá problematikou zavádění konkrétního podnikového informačního systému z pohledu projektového řízení. Hlavním cílem je návrh projektu řešícího implementaci ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Černochová, Jaromíra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů a definování požadavků (plynoucích z této analýzy) na nový informační systém. Práce je zaměřena zejména na proces vytváření a správy rezervací, správy pokladny a ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Štanglica, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků nově vznikající firmy a na základě této analýzy definuje požadavky na nový informační systém. Na základě těchto požadavků a na základě analýzy cílového trhu a konkurence zkoumá ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Michálek, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na výber a implementáciu informačného systému pre firmu s rozsiahlou skladovou zásobou, zaoberajúcou sa tvorby verejných a súkromných podujatí. Firma má značné požiadavky na kvalitu, jednoduchosť, ...
 • Výběr informačního systému 

  Kornelly, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru informačního systému, který má vést k zefektivnění procesů a zvýšení počtu zákazníků ve firmě Rumburak s.r.o. První kapitola je zaměřena na teoretické poznatky, které ...
 • Výběr informačního systému 

  Šebesta, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice výběru informačního systému v podniku. Na základě teoretických poznatků o podnikových informačních systémech a jejich vývoji je postavena analýza problému výběru vhodného informačního ...